We´re back in business

(9.3.2021)

Ilmastointitukku will continue in the business, but with a sligtly changed product line.
Our previous representations stayed with ETS NORD, but we will continue with our service consept.
We will soon inform about the changes.


All Ilmastointitukku representations have been transferred to ETS Nord as of 28th of February 2020.

You can contact me for Aldes, Airtecnics, Exhausto, Exodraft, Helios, Novenco, Verano and smoke control products.

Seppo Putkonen
seppo.putkonen@ilmastointitukku.fi
0500 460 715


 

Rekisteriseloste | Suomen Ilmastointitukku Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Ilmastointitukku Oy (Y-tunnus 0824278-4)
Kaakkolankatu 20 A
04400 Järvenpää
Puh.: 020 730 9800
Verkkosivu: https://www.ilmastointitukku.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Seppo Putkonen
Puh.: 0500 460 715
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Rekisterin nimi

Ilmastointitukku Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta sekä Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja palvelujen markkinointi.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten luottotietorekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutus

Ilmastointitukku Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy ATK:n avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisterissämme olevilla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjäänlogo lowest credit risk2018logo aa2018logo suomen vahvimmat2017

Go to top